VAPEko - servis

Profesionální servisní řešení a poradenství

Profesionální řešení
pro Váš servis a údržbu tiskové a kopírovací techniky


Ukážeme Vám cestu k bezproblémového tisku a kopírování

Poradíme
jak
vybrat

Pomůžeme Vám zvolit správné řešení pro Váš tisk a kopírování.rychle
on-line
podpora

Kvalitní servis pro naše klienty je pro nás nejdůležitější.tiskové
systémy
& servis

Složité tiskové systémy zajistíme dle přání zákazníka.nápady
řešení
provoz

Navržení pohybu tiskových dokumentů pro Vás lze jednoduše přizpůsobit.

Zajistíme efektivní fungování Vaší tiskové infrastruktury

Balík služeb Optimized Print Services (OPS) společnosti Konica Minolta zahrnuje poradenství, zajištění technického vybavení, implementaci a komplexní obsluhu systémů pro tvorbu a oběh dokumentů. Na základě spolehlivých údajů zpracováváme strategii zdokonalení Vašich firemních procesů, a následně ji uvádíme do života. Díky našim znalostem a zkušenostem nabytým v průběhu let zajišťujeme minimalizaci nákladů a bezproblémovou realizaci procesu reorganizace podniku.S koncepcí Optimized Print Services (OPS) Vám přinášíme optimalizaci ve čtyřech hlavních oblastech procesu tvorby a oběhu dokumentů

Stroje - Na základě rozboru potřeb a charakteru Vašeho podniku připravíme návrhy týkající se počtu a rozmístění tiskových zařízení. Zavedeme procesy dovolující dálkové monitorování jejich technického stavu, spotřeby tonerů a vyslaných hlášení o chybách. Zajistíme software umožňující sledovat produktivitu a úroveň provozování tiskové infrastruktury nezávisle na tom, kdo je její výrobce. S OPS Vám ulehčíme řízení logistiky spotřebního materiálu, předvídání lhůty pro jeho výměnu a plánování pravidelných prohlídek a údržby.

Procesy - Rozšiřitelný balík OPS Vám umožní nejen zlepšení technické kontroly tiskových zařízení, ale také zvýšení efektivity činnosti celé kanceláře. Centrálně integrované systémy řízení dovolují mj. definování procedur a pravidel tisku, digitalizaci, vytěžování a archivaci dokumentů, sledování cyklu jejich životnosti a návrh nejefektivnějšího způsobu oběhu dokumentů v obchodních procesech.

Finance - Široký výběr z možností pronájmu, koupě, leasingu či úplného outsourcingu a také rozmanité varianty smluv Vám umožní vybrat si nabídku přizpůsobenou potřebám a možnostem Vašeho podniku. Implementace OPS rovněž umožňuje integraci doposud uzavřených smluv v rámci jednoho přehledného finančního plánu. S využitím naší nabídky software pro sledování nákladů na tisk Vám zprůhledníme veškeré náklady spojené s tvorbou a oběhem dokumentů ve Vaší společnosti.

Bezpečnost - Pro zajištění maximální ochrany dat zpracovávaných ve Vašem podniku vypracujeme a implementujeme cílená řešení v oblasti IT bezpečnosti a utajení informací. Zajistíme pokročilý systém autorizace uživatelů umožňující např. vytváření odstupňovaných úrovní přístupu k zařízení. K Vašim dokumentům se nedostane nikdo nepovolaný, tisk probíhá vždy až po přihlášení uživatele. Opotřebovaná zařízení určená k výměně odvezeme nebo zajistíme recyklaci metodami a postupy zajišťujícími bezpečnou likvidaci Vašich důvěrných informací uložených na pevných discích. S OPS Vám také nabízíme vlastní pokročilé síťové zabezpečení, stejně jako možnosti integrace s existujícími systémy ochrany dat.


Koncepce OPS je postavena na třech základních pilířích
Poradenství, Implementaci a Řízení a kontrole.