VAPEko - servis

Profesionální servisní řešení a poradenství

Servisně/Materiálová smlouva (SM smlouva)
materiály jsou Vám dodávány zcela automaticky

Servisně/Materiálová smlouva (SM smlouva)

Vyhledávanou službou od naší společnosti je tzv. Servisně materiálová smlouva (SM). SM smlouva povyšuje standart záruky na kancelářskou techniku na nejvyšší možnou míru, tzn. na záruku provozu. Naše firma poskytuje standardní záruku na zařízení 24 měsíců. SM smlouva prodlužuje tuto záruku na 36-60 měsíců a to nejen na zařízení jako takové, ale hlavně na jeho provoz. Týká se to zejména techniky jako jsou kopírovací stroje a tiskárny, které se v důsledku provozu opotřebávají.

Uzavřením této smlouvy ušetříte čas, který by jste museli strávit sháněním spotřebního materiálu a nákupem papíru. S naší smlouvou získáte veškerý servis spojený s provozem stroje (spotřební materiál, náhradní díly, dopravní náklady, servisní zásahy, atd.) Materiály jsou Vám dodávány zcela automaticky podle stanovených termínů a jsou započítány do ceny kopie, která je Vám jednou za stanovené období vyúčtována.


Další výhody

- pravidelné účtování zhotovených kopií - v ceně obsažen veškerý servis a dodávky spotřebních materiálů
- konstantní náklady na provoz zařízení po celou dobu trvání smlouvy
- dodávky spotřebních materiálů až ke stroji
- zapůjčení náhradního stroje v případě poruchy
- bezplatné poradenské službyFinanční leasing

Smlouva na 36 měsíců s následným odkupem zařízení a možností doplnění o servisně materiálovou smlouvu a platbami za zhotovenou kopii.Pronájem zařízení

Smlouva na 48 nebo 60 měsíců s platbami za pronájem zařízení a za zhotovené kopie. Pronájem kancelářské techniky je způsob, který zákazníkovi umožní kancelářskou techniku využívat, aniž by se zákazník stal jejím vlastníkem. (jsme schopni zajistit i krátkodobý pronájem, kontaktujte obchodní oddělení).Servis výpočetní techniky

Servisní program naší firmy odpovídá potřebám dnešních zákazníků, kteří se maximálně soustředí na svoji hlavní oblast činnosti. K jejímu výkonu obvykle potřebují bezchybně vybudovaný, provozně spolehlivě zabezpečený a průběžně rozvíjený IS. Pro profesionální naplnění jejich potřeb v této oblasti máme rozsáhlý program našich služeb. Nabízíme jak služby standardní - spojené s údržbou a opravami zařízení, tak i služby speciálního charakteru. Tyto služby lze libovolně kombinovat a vytvářet tak optimální strukturu, která vyhovuje aktuálním potřebám zákazníka.


O co nám jde

- o minimální poruchovosti desktopových i serverových systémů včetně periferií
- optimalizaci produktivity koncového uživatele
- efektivní financování v celé oblasti IT technologie


Standardní služby

- servisní zásahy
- upgrade zařízení
- preventivní údržba
- prodej a dodávka nových zařízení
- instalace a údržba sítí LAN a WLAN


Servisním zásahem se rozumí opětovné zajištění HW provozuschopnosti všech dílů a celého zařízení buď opravením závady, výměnou vadného dílu nebo v závažnějších případech výměnou celého zařízení. Při výměně dílů nebo celého zařízení je dodán díl nebo zařízení o stejných nebo vyšších výkonových parametrech.


Speciální služby

- hlášení závady v režimu 24x7x365
- instalace a konfigurace síťových zařízení
- zrychlené servisní zásahy do 8 i do 4 hodin
- projektování, realizace a údržba počítačových sítí
- administrace počítačových sítí
- poradenství v oblasti výpočetní techniky a operačních systémů
- měření propustnosti sítí
- profesionální čištění kancelářské a výpočetní techniky
- ekologická likvidace vyřazeného hardware


Pro zabezpečení servisních služeb je ze strany naší firmy vytvořen systém pro rychlý a účinný zákrok v termínech stanovených příslušnými servisními smlouvami. Servisní činnost je dělena zejména podle typu zařízení (server, desktop, notebook, periferie atd.) a podle požadované doby opravy (do 5 dnů, 2 dnů, 1 dne, 8 a 4 hodin apod.). Zákazník má možnost zvolit si typ servisní služby přesně podle jeho požadavků a potřeb. Podle přání zákazníka je možné zařadit jednotlivá zařízení podle důležitosti do různých servisních skupin.Běžná komunikační řešení

Potřebujete propojit jednotlivé počítače, servery a ostatní síťová zařízení? V rámci naší nabídky výstavby sítí LAN jsme schopni zajistit nejen návrh řešení, ale i vyprojektování a vybudování strukturované kabeláže s následnou dodávkou a instalací aktivních prvků (router, switch, atd.) včetně konfigurace a zajištění servisu. V rámci komplexního řešení nabízíme připojení takto vybudované lokální počítačové sítě k síti Internet a to různými námi nabízenými poskytovateli dle optimálního výběru a Vašich specifických požadavků.


V oblasti výstavby sítí LAN a WAN nabízíme komplexní služby

- analýza možností řešení
- návrh optimální topologie sítě
- zpracování studie a projektu
- návrhy komplexního řešení
- cenové kalkulace
- dodávky materiálu
- instalace strukturované kabeláže
- bezdrátové komunikační technologie
- dodávky aktivních prvků
- měření sítí LAN a WLAN
- propojení vzdálených budov, objektů a lokalit s využitím optimální technologie


Naše firma provádí instalace datových rozvodů mnoha systémy, které se vybírají s ohledem na danou aplikaci. V mnoha případech rozhoduje cena produktu na úkor kvality a servisu. Záleží pouze na zákazníkovi pro kterou variantu se rozhodne. Proto klademe důraz při vypracování nabídek na zjištění pokud možno všech informací o potřebách, představách a nárocích zákazníka na budoucí síť.